Zavítali jste na genealogické stránky rodu Matěje Dvořáka ze Zbilid. Jejich účelem je plně prezentovat obsáhlou historii rodu v přehledném rodografu a v databázi jednotlivých členů pokolení, a popřípadě také zkontaktovat pomoci e-mailu všechny pamětníky či příbuzné tohoto rodu, kteří by mohli svými informacemi rozšířit a doplnit chybějící články v historii Dvořáků. Jednu z nejvyšších a nejmladších větví rodokmenu tvořím i já - Tomáš Dvořák.

Ke genealogii jsem se dostal už brzy ve školním věku - v době, kdy mě zajímalo prakticky vše. Skutečným rodopisem jsem se začal zabývat ve 13 letech, kdy nám byla ve škole v rámci občanské nauky zadána práce sestavit jednoduchý vývod z předků. Tenkrát se mi spolu s otcem podařilo nalézt bohatý rodinný odkaz v podobě křestních, oddacích a úmrtních listů, včetně několika zažloutlých fotografií. Již dříve otec sestavil jednoduchou rodinnou posloupnost doplněnou několika letopočty, která sahala do poloviny 19. století. Poněvadž jsem se chtěl dostat hlouběji do historie, musel jsem využít služeb státních archivů a vyplnit první žádosti, abych získal potřebné informace o hledaných osobách. Později jsem již začal archivy navštěvovat osobně jako badatel. Nejdříve s rodiči či se sourozenci, protože jako nezletilý jsem neměl k archiváliím přístup. Po překročení patnáctého roku věku už objíždím archivy sám. Tehdy jsem se zabýval i rodokmenem mé matky, která pochází z rodu Františka Förstera ze Žíšova (střední Čechy, okr. Kutná Hora).

Za krátkou dobu mého bádání jsem nasbíral spoustu informací a zkušeností, které bych Vám rád a dostupně zpřístupnil. Díky Internetu to bude hračka. Jsem rád, že mě většina příbuzných a přátel v mé práci podporuje a že se mi stále ozývají noví lidé, kteří chtějí spolupracovat.

Děkuji Vám a doufám, že se Vám budou mé stránky líbit.

Upozornění: tyto stránky jsou pouhá znouzectnost, neboť nemám dostatek času k vytvoření plnohodnotné prezentace své obsáhlé práce. Jedná se přibližně o rok staré stránky, které jsem aktualizoval k datu na první straně. Ovšem i zde můžete nalézt některé důležité informace, alespoň v okleštěné formě. V budoucnu své stránky určitě rozšířím, stejně tak budu pokračovat i v genealogii svého rodu. Podrobnější informace jsem schopen Vám sdělit pomocí e-mailu. V každém případě odepíši.